Samen werken IN het onderwijs

Samen werken IN het onderwijs

Onderwijs gaat over samen werken. Samenwerken en samen wérken. 

Samen werken met collega’s en ook steeds meer mét de leerlingen, mét de ouders, mét andere scholen, mét de leidinggevenden, mét youtube-leerkrachten, mét de onderwijsinspectie en mét partijen uit de zorg. Elke dag verandert onze wereld een beetje. En zo verandert ook het onderwijs elke dag. En elke dag werken leerkrachten en schoolleiders samen aan een beetje beter onderwijs. Niet omdat het nu slecht gaat, maar omdat het optimaliseren, reflecteren en verbeteren de essentie van het ‘leren’ raakt. Het is een continu proces, stap voor stap, dat nooit eindigt.

Maar in de media wordt gedaan alsof het onderwijs nu zoóóóó slecht is en dat het nu écht beter moet, anders gaan we met z’n allen naar de knoppen!

Wat een onzin. 

Er is altijd wel iemand die het beter weet. Ouders, externe consultants, de overheid en de media. Want iedereen heeft zelf ook op school gezeten, dus…. 🙂 Maar ook binnen de school zelf hebben we het bijna altijd over hoe het beter moet. Collega’s, projectgroepen, secties, OOP-ers, coördinatoren, directeuren, bestuur, medezeggenschap en staf-afdelingen. 

Het moet altijd beter, anders, sneller, effectiever, goedkoper, eerlijker, met meer passie, met meer draagvlak, met meer…..

Dus we maken verbeterplannen, beleidsplannen, analyseren risico’s en bepalen ons verbeterpotentieel. We reflecteren erop los, we spreken elkaar aan, organiseren en volgen workshops en doen enthousiast mee aan studiedagen en teambuildingsuitjes. 

Maar zo vaak met een sfeer van dat het écht niet langer kan zo! Dit MOET veranderen, dit moet NU veranderen, anders…. Zo werken we alle dagen en weekenden door, is het werk nooit af, controleren we elkaar, werken we aan 100 dingen tegelijk, voelen we ons schuldig, maken we verwijten naar onszelf en naar elkaar en blijven we maar doorrennen. 

Zo vermoeiend!

En wat een angst. Wat een haast. Wat een onvrede. Wat een onrust.

Op deze manier draaien we in onze eigen cirkels rond. Van keihard werken en doorrennen totdat we in een vakantie weer onthaasten. Van een scherpe focus totdat we weer in chaos omgaan met de dagelijkse dynamiek. Van vergaderingen die verbindend en doeltreffend zijn tot een sfeer waarin iedereen weer op z’n eilandje diep verzonken het werk probeert af te krijgen en afstandelijk reageert op wat buiten het eigen klaslokaal gebeurt. Bij de start van het schooljaar en het kalenderjaar beginnen we met frisse moed en scherpe focus, maar na een paar weken verliezen we onszelf al weer in de cirkel van hard werken, alles belangrijk vinden, verbazing en frustratie over collega’s en processen. En zo verlangen we alweer naar de volgende vakantie. 

Ik word hier zo boos van. Boos om de vicieuze cirkel waar veel scholen in vast zitten. Van het gebrek aan erkenning voor ieder individu. Boos over de moeite die het kost om door te pakken als een project vastloopt. Over hoe disfunctioneren onbesproken blijft. Boos om de energie die samenwerken lijkt te kosten. Om de continue bemoeienis van de overheid, waardoor veel tijd opgaat aan beleidsplannen en overleggen. En zo voorts. 

En weet je, scholen die hierin vastlopen hebben allemaal mega goede leiders, leerkrachten, ondersteuners, teams, plannen, acties en opbrengsten!
Ik geloof in de kracht, passie en kennis van de onderwijshelden IN een school. 

Het is tijd voor stuurkracht. Een kracht van binnenuit elke individu IN de school. Stuurkracht vanuit de leerkracht, de formele leider, de informele leider, de ondersteuner, de adviseur, de eindverantwoordelijke. Vanuit stuurkracht samenwerken, het juiste doen, met focus, compassie, rust en resultaat. Stuurkracht gaat over jezelf écht kennen in de interactie met jezelf en met anderen. Wat doet het met jou als…, herken je je eigen automatische piloot, begrijp je het gedrag van de ander, ken je je eigen positie in de school, weet je wanneer en hoe je accepteert en loslaat of confronteert en verandert. Inzichten die je toepast TIJDENS het samen werken en leiding geven, kwetsbaar en krachtig tegelijk. 

Vanuit stuurkracht werk je keihard zonder haast. Scherp en gefocust. Vanuit “Ik ben OK en jij bent OK” en “Geef het de tijd die ervoor nodig is”. Zo zorgen we van binnenuit voor stuurkracht. En werken we aan de juiste dingen in ons onderwijs, in onze school, ons bestuur, de methodieken, de cultuur, de systemen, de ICT, de veiligheid, de kwaliteit, etc. 


WOW, met stuurkracht gebeuren er mega grote dingen!


Ik zet mij in voor stuurkracht IN het onderwijs. Stap voor stap en elke dag. Doe je mee? 
2018-05-18T21:54:15+00:00