Waarin druk je als Managementteam teveel je stempel?

Waarin druk je als Managementteam teveel je stempel?

De manier waarop we zelf kijken naar veranderen bepaalt in hoge mate de manier waarop de verandering daadwerkelijk tot stand komt.

 

Als schoolleider praten we vaak over ‘wat we willen dat de medewerkers meer gaan doen’. Bijvoorbeeld: “ze moeten creatiever zijn” of “ze moeten meer verantwoordelijkheid nemen”.

En dan gaan we als MT de acties bedenken… Na enkele maanden aan presentaties, workshops en feedback zijn we verbaasd dat de medewerkers nog steeds zo weinig verantwoordelijkheid nemen….

Tip: doorbreek die cirkel eens door met elkaar één hardnekkige situatie in de cultuur van de school te benoemen en vervolgens iedere aanwezige (met die situatie in gedachten) één woord op een briefje te laten schrijven als antwoord op de vraag: “waarin zijn wij als MT hardnekkig?” of “waar drukken wij als MT teveel onze stempel op”?

2017-06-22T14:35:12+00:00