Samenwerking

Samen werken IN het onderwijs

Onderwijs gaat over samen werken. Samenwerken en samen wérken. 

Samen werken met collega’s en ook steeds meer mét de leerlingen, mét de […]